Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
Brzeźno, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000391308. NIP 7632120765, REGON 301802459
Wysokość kapitału zakładowego 6 768 000,00 zł 

Prezes Zarządu - Witold Węgierek

Nr konta:
Bank Spółdzielczy Czarnków
15 8951 0009 0000 2163 2000 0010

tel. (67)-255-22-23

Telefony alarmowe!
(po godzinie 15:00 i w weekendy)

+48 600 801 489 +48 606 806 731 + 48 604 460 185


Formularz kontaktowy