doc02510620190619095106_001jpg


OGOSZENIE TARYFY 2018 strona nowyjpgZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W BRZEŹNIE, UL. KRÓTKA 1, 64-700 CZARNKÓW ZAWIADAMIA O WPROWADZENIU Z DNIEM 16.05.2017 R. NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XXXVI/302/2017 RADY GMINY CZARNKÓW Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU TARYFY W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz.U.2017r poz.328/

2.     Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków /Dz.U.Nr 127 z 17.07.2006r.poz.886 z późniejszymi zmianami/.

 

 

 

1. CENA ZA 1 m3  WODY OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY CZARNKÓW:

                                                              netto 3,35 zł  z  VAT 3,62 zł

 

2. OPŁATA ABONAMENTOWA STAŁA – MIESIĘCZNA, OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY CZARNKÓW:                                        

netto 3,60 zł  z  VAT 3,89 zł

 

3. CENA ZA 1 m3 ŚCIEKÓW  OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY CZARNKÓW:

                                                              netto 6,42 zł  z VAT 6,93 zł

 

 

 

Powyższa taryfa obowiązuje przez 1 rok – tj. od dnia 16.05.2017 do dnia 15.05.2018 r.

 

 

Brzeźno, dnia 02.05.2017r.