OGŁOSZENIAdoc03316720200123101657_001jpg

doc03304020200117131932_001jpg

doc03304120200117131953_001jpg

ogRomanowojpg


Komunikatjpg


Ogoszenie PPISjpg
PISMO bloki1jpg
PISMO bloki2jpg

ogoszenie Sarbia wod 2jpg


og dziakijpg


ZUK Sp. z o.o. zmodernizował stację uzdatnia wody w m. Kuźnica Czarnkowska.

Stacja uzdatniania wody (suw) w m. Kuźnica Czarnkowska powstała w drugiej połowie lat 70 XX wieku. Obecnie suw Kuźnica dostarcza wodę ponad 80 km siecią rurociągów prawie 4000 mieszkańcom miejscowości z północnej części gminy Czarnków tj. m.: Kuźnica Czarnkowska, Radolinek, Radosiew, Zofiowo, Bukowiec, Gajewo, Średnica i Jędrzejewo (Książnica, Piaski, Kaźmierówka, Plany, Jesionowo, Pomorska Wola).

Ze względu na zły stan techniczny urządzeń uzdatniających (warunkowo dopuszczone do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego do końca 2019r.), Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. podjął decyzję popartą uchwałą Rady Nadzorczej o zmodernizowaniu stacji uzdatniania wody w m. Kuźnica Czarnkowska.

Wartość kosztorysowa modernizacji suw Kuźnica Czarnkowska wyniosła 1.492.187,31 zł netto,  natomiast ofertowa wartość wyniosła 942.554,17 zł netto (część technologiczna z automatyką oraz część budowlana).

 Sfinansowanie większości zadnia było możliwe dzięki podpisanej 18 grudnia 2017r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowie pożyczki na kwotę 800 tyś zł z planowanym 10% umorzeniem. Pozostałą część kwoty Zuk pokrył ze środków własnych.  

Na wykonanie robót związanych z technologią uzdatniania oraz automatyką i sterowaniem na 6 zapytań ofertowych złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Metrolog Sp. z o.o. i z nią podpisano umowę na wartość 817099,68. Zakres prac obejmował m.in. wymianę wszystkich urządzeń technologicznych, rurociągów i armatury oraz wprowadzenie automatycznego sterowania oraz wizualizacji procesów zachodzących na stacji uzdatniania wody. Wizualizację podłączono do istniejącego monitoringu suw eksploatowanego już przez ZUK Sp. z o.o.

Na wykonanie robót budowlanych na 7 zapytań ofertowych złożono dwie oferty. Umowę podpisano z firmą MP Fitter Sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejsza ofertę na kwotę 72416,93 zł netto. Do części ogólnobudowlanej należało wykonanie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, montaż sufitów podwieszanych, ścian działowych, wyłożenie płytkami ścian i posadzek.  

Wykonaniem dodatkowych robót budowlanych m.in. umocnienia i ogrodzenia trenu suw zlecono dalej firmie MP Fitter. Wartość umowna wyniosła 49495,52 zł a kosztorysowa 53037,56.

Dzięki zakończonej modernizacji zwiększyła się niezawodność dostawy oraz poprawiła się jakość dostarczanej Odbiorcom wody, natomiast sama stacja uzdatniania wody wraz z obejściem zyskały na funkcjonalności i estetycznym wyglądzie. 


ogoszeniejpg


Zachęcamy Państwa do obejrzenia wywiadu, dotyczącego stanu jakości wody udzielonego przez Panią Beatę Kościelską, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 


Materiał filmowy wyprodukował: Antserwis/ www.antserwis.pl

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=2RkLAo3_XZw