OGŁOSZENIA
Brzeźno, dnia 25 października 2021

 

 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP Z O.O. INFORMUJE, MIESZKAŃCÓW WSI:

CISZKOWO, MIKOŁAJEWO, GÓRA, PIANÓWKA

IŻ W DNIACH OD 26.10.2021r. DO 05.11.2021r. W GODZINACH 08:00 - 15:00

W ZWIĄZKU Z PRACAMI KONSERWACYJNYMI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ MOŻLIWE BĘDĄ SPADKI CIŚNIENIA ORAZ PRZERWY W DOSTAWIE WODY NIEPRZEKRACZAJĄCE 2 GODZIN.

 

ZA ZAISTNIAŁE NIEDOGODNOŚCI UPRZEJMIE PRZEPRASZAMY.

Brzeźno, dnia 20 października 2021

 

UWAGA

Użytkownicy ogródków działkowych położonych w miejscowości Brzeźno

Dotyczy: końcowego rozliczenia wody do ogródków działkowych.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzeźnie, ul Krótka 1, informuje, że w dniach 29 i 30 października br. w godzinach od 8:00 do 14:00 pracownicy ZUK Sp. z o. o. dokonają protokolarnego końcowego w danym roku odczytu każdego działkowego wodomierza a następnie  wystawiona zostanie końcowa faktura. Dnia 30.10.2021r. zostanie zakręcony dopływ wody do działek i odczytany stan wodomierza głównego, na podstawie którego ZUK Sp. z o.o. dokona rozliczenia końcowego oraz obciąży właścicieli działek ewentualną różnicą wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy na poszczególnych ogródkach działkowych.

Podstawa prawna:

1) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 ze zm.)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarnków dostępny na zukbrzezno.pl

Brzeźno, dnia 13 października 2021r.


OGŁOSZENIE


Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. informuje mieszkańców wsi Kuźnica Czarnkowska, Radosiew i Radolinek, że nocami w godzinach od 2300 do 600 od 18/19 do 21/22 października br. w związku z pracami konserwacyjnymi (płukaniem oraz dezynfekcją sieci wodociągowej) będą występowały przerwy w dostawie lub spadki ciśnienia wody.

Za zaistniałe niedogodności uprzejmie przepraszamy.