Uwaga zmiana ceny wywozu nieczystości płynnych z osadników bezodpływowych.


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuję, że od dnia 1 lutego 2023 cena za wywóz nieczystości płynnych i transport do oczyszczalni ścieków wynosi 28,50 zł netto plus cena za oczyszczanie ścieków zgodnie z taryfą 8,39 zł netto. Koszt wywozu i oczyszczenia nieczystości płynnych z zbiorników bezodpływowych za 1m3 wynosi 36,89 zł netto plus VAT 8 % tj. 39,84 zł brutto za 1m3 .Ogłoszenie POŚ z załącznikiem.pdf